Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрями наукової діяльності кафедр

Кафедри геологорозвідувального факультету мають потужні наукові традиції та розвивають, як напрямки досліджень класичних наукових шкіл, так і новітні напрямки досліджень. Загальновідомі наукові школи вугільної геології (засновник проф. Широков О.З.), рудної геології (засновник проф. Танатар І.Й.), геофізики (засновник проф. Тяпкін К.Ф.), буріння (засновник проф. Єпштейн А.Ф.) та інш.

Сучасні дослідження кафедр зосереджено у галузях:

·        Геології та розвідки родовищ корисних копалин – вугільної та рудної геології;

·        Гідрогеології та інженерної геології – геомеханіки, екології;

·        Геофізичних методів розвідки – фізики Землі;

·        Техніки розвідки родовищ корисних копалин – технології та техніки розвідки РКК;

·        Геоінформаційних систем – дистанційне вивчення явищ у земній корі, екологія;

·        Загальної та структурної геології – рудна геологія, гемологія;

·        Мінералогії та петрографії – вугільна геологія, мінералогія;

·        Вищої математики – геомеханіка;

·        Хімії – збагачення корисних копалин.

© 2006-2019 Інформація про сайт