Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Прізвище, імя та по-батькові

докторант,
аспірант,
здобувач
Кафедра

Науковий

керівник

Віктосенко Ірина Андріївна аспірант геофізичних методів розвідки проф., д.г.н.

Довбнич М.М.
Грищенко Олена Володимирівна здобувач геоінформаційних систем проф., д.т.н.

Коротенко Г.М.
Думенко Сергій Сергійович аспірант геології та розвідки родовищ корисних копалин проф., д.г.н.

Приходченко В.Ф.
Змієвська Крістіна Олегівна аспірант загальної та структурної геології
Іванов Денис Валерійович здобувач геоінформаційних систем проф., д.т.н.

Бусигін Б.С.
Інкін Олександр Вікторович докторант гідрогеології та інженерної геології
Коробко Ольга Валеріївна здобувач геоінформаційних систем доц., к.г.н.

Нікулін С.Л.
Любченко Марина Анатоліївна здобувач геоінформаційних систем проф., д.т.н.

Бусигін Б.С.
Матюшкіна Оксана Петрівна аспірант геології та розвідки родовищ корисних копалин проф., д.г.н.

Рузіна М.В.
Поліщук Павло Васильович аспірант техніки розвідки родовищ корисних копалин проф., д.т.н.

Давіденко О.М.
Солом‘яний Віталій Анатолійович аспірант геології та розвідки родовищ корисних копалин проф., д.г.н.

Рузіна М.В.
Яцина Дмитро Валерійович аспірант геології та розвідки родовищ корисних копалин проф., д.г.н.

Рузіна М.В.© 2006-2019 Інформація про сайт