Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Прізвище, імя та по-батькові

докторант,
аспірант,
здобувач
Кафедра

Науковий

керівник

Науменко Микола Олександрович аспірант геології та розвідки родовищ корисних копалин проф., д.г.н.

Савчук В.С.


Іванов Денис Валерійович здобувач геоінформаційних систем проф., д.т.н.

Бусигін Б.С.


Коробко Ольга Валеріївна здобувач геоінформаційних систем проф., д.г.н.

Нікулін С.Л.


© 2006-2019 Інформація про сайт