Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки бакалавр, спеціаліст та магістр.

На факультеті проводиться підготовка бакалаврів за 4 спеціальностями:

       103 "Науки про Землю";

       184 "Гірництво";

       122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології";

       193 "Геодезія та землеустрій".

За 4 рівнем акредитовано 100% спеціальностей факультету. 

Підготовка спеціалістів та магістрів здійснюється за 6 спеціалізаціями:

       Геологія;

       Гідрогеологія;

       Геофізика;

       Буріння свердловин;

       Компютерний еколого-економічний моніторинг;

       Геоінформаційні системи і технології.

© 2006-2018 Інформація про сайт