Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
67.jpg
Факультет природничих наук та технологій

Декан – Приходченко Василь Федорович, гірничий інженер-геолог, доктор геологічних наук, професор.

Підготовка гірничих інженерів-геологорозвідників була розпочата у 1918 році на відкритому у ДГІ геологічному відділенні, що пізніше було перетворено у геолого-маркшейдерський (1935 р.), а потім у геологорозвідувальний факультет (1952 р.). 
    Контакти: Тел.: (0562) 47-44-65, 46-90-62

Деканат: 1 корпус, ауд. 21

Факультет природничих наук та технологій у 2020 році здійснює підготовку :

- за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

Галузь знань 10 Природничі науки:

103 Науки про Землю. Освітня програма:Геологія

Галузь знань 18 Виробництво та технології:

184 Гірництво. Освітня програма:Буріння свердловин

184 Гірництво. Освітня програма:Обробка ювелірного та декоративного каміння

185 Нафтогазова інженерія та технології. Освітня програма:Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія:

161 Хімічні технології та інженерія. Освітня програма:Хімічна технологія енергонасичених матеріалів та прикладна радіохімія

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка:

015 Професійна освіта. Освітня програма:Професійна освіта (Нафтогазова справа)


- за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

Галузь знань 10 Природничі науки:

103 Науки про Землю. Освітня програма:Геологія

103 Науки про Землю. Освітня програма: Гідрогеологія

103 Науки про Землю. Освітня програма: Геофізика

Галузь знань 18 Виробництво та технології:

184 Гірництво. Освітня програма:Буріння свердловин

185 Нафтогазова інженерія та технології. Освітня програма:Нафтогазова інженерія та технології

© 2006-2021 Інформація про сайт