Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Повну версію правил прийому можна переглянути за посиланням http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/umovi_vstupy/ngu/

Прийом документів на денну форму навчання триватиме з 10 липня до 18:00 22 липня 2019 р. Вступники, що бажають складати іспити в НТУ «ДП» і мають на це право, повинні подати документи до 18:00 16 липня 2019 р. Іспити складаються з 17 липня до 22 липня 2019 р.

Подаються заяви тільки в електронній формі, окрім осіб, які мають право здавати вступні  іспити, або на зарахування  за  співбесідою  чи  поза  конкурсом.

Усі  інші  категорії  вступників  подають  заяви  тільки  в  паперовій  формі.

Абітурієнт має право на подання до семи заяв на чотири спеціальності, але не більше чотирьох в одному ВНЗ. Подання  заяв  в  електронній  формі  на  спеціальності,  на  яких  не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому «1» позначає найвищу пріоритетність.

 

Вступникам, що отримали повну середню освіту і подають документи в паперовому вигляді,  до приймальної комісії необхідно надати наступні документи:

·         заяву на вступ на ім’я ректора;

·         копію  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень,  на  основі  якого  здійснюється  вступ (атестат),  і додаток до нього;

·         копію сертифіката зовнішнього оцінювання знань за 2017, 2018 або 2019 роки (крім оцінок з іноземних мови, сертифікати з яких дійсні лише за 2019 р.) з наступних дисциплін:

на спеціальність 103 «Науки про Землю» (освітня програма  "ГЕОЛОГІЯ")

§     Українська мова та література (вага 0,3) ;

§     Математика (вага 0,25);

§     Фізика або географія (вага 0,35);

§     Атестат про повну загальну середню освіту (вага 0,1)


на спеціальність 184 «Гірництво» (освітні програми  "БУРІННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ СВЕРДЛОВИН", "ОБРОБКА ЮВЕЛІРНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ")

§     Українська мова та література (вага 0,3) ;

§     Математика (вага 0,3);

§     Фізика або Географія (вага 0,3);

§     Атестат про повну загальну середню освіту (вага 0,1)


на спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології» (спеціалізація "НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ")

§     Українська мова та література (вага 0,3) ;

§     Математика (вага 0,3);

§    Хімія або Географія (вага 0,3);

§     Атестат про повну загальну середню освіту (вага 0,1)

                          

                             на спеціальність 161 «Хімічні технології та інженеріяї» (освітня програма "Хімічні технології та інженерія")

                                         §     Українська мова та література (вага 0,3) ;

                                         §     Математика (вага 0,3);

                                         §    Хімія або Біологія (вага 0,3);

                                         §     Атестат про повну загальну середню освіту (вага 0,1)


Мінімальна кількість балів в сертифікаті, з якою вступник може брати участь у конкурсі – 100 балів.

·      4 фотокартки розміром 3х4 см;

·     копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

·      копії  документів,  які  підтверджують  право  вступника  на  участь  у конкурсі  за  результатами  вступних  екзаменів  на  основі  повної  загальної середньої  освіти,  зарахування  за  співбесідою,  зарахування  поза  конкурсом (за наявності).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

– документ,  що  посвідчує  особу  та  громадянство або свідоцтво  про  народження –  для  осіб,  які  за  віком  не  мають  паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

– військовий  квиток  або  посвідчення  про  приписку –  для військовозобов’язаних;

– документ  державного  зразка (оригінал)  про  раніше  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень,  на  основі  якого  здійснюється  вступ,  і додаток до нього;

– сертифікат (сертифікати)  відповідного  рівня  зовнішнього  незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– документи,  які  підтверджують  право  вступника  на  участь  у  конкурсі  за результатами  вступних  екзаменів  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти,  зарахування  за  співбесідою, зарахування поза конкурсом.

 

Вступникам, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» до приймальної комісії необхідно надати наступні документи:

·         заяву на вступ на ім’я ректора;

·      документ державного зразка про отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та додаток до нього (оригінал або копію за наявності оригінала);

·      4 фотокартки розміром 3х4 см;

·      ксерокопію першої та другої сторінок паспорту;

·      вступникам чоловічої статі мати при собі приписне свідоцтво або військовий квиток;

·      документи, що надають право на пільговий вступ (за необхідності).

Рейтинг вступника буде складатися з 3 складових у 200-бальній шкалі: середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста, оцінка з іспиту з української мови за професійним спрямуванням, оцінка з фахового іспиту.

 

26 липня 2019 р. оприлюднюються списки рекомендованих до вступу до НТУ «ДП» та рейтингові списки вступників. Рекомендовані мають надати оригінали документів про повну середню освіту та сертифікатів ЗНО (для випускників шкіл) або диплому молодшого спеціаліста не пізніше 18:00 31 липня.

01 серпня оприлюднюється наказ на зарахування до НТУ «ДП» на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Вступники, що бажають вчитися за кошти фізичних та юридичних осіб, повинні надати оригінали документів до 12 серпня 2019 р.

 З 10 липня по 26 серпня 2019 р. приймальна комісія працює без вихідних з 9 до 18 години, перерва з 12 до 13 години. 


© 2006-2019 Інформація про сайт