Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрями наукової діяльності кафедр

Кафедри факультету природничих наук та технологій мають потужні наукові традиції та розвивають, як напрямки досліджень класичних наукових шкіл, так і новітні напрямки досліджень. Загальновідомі наукові школи вугільної геології (засновник проф. Широков О.З.), рудної геології (засновник проф. Танатар І.Й.), геофізики (засновник проф. Тяпкін К.Ф.), буріння (засновник проф. Єпштейн А.Ф.) та ін.

Сучасні дослідження кафедр зосереджено у галузях:

·        Геології та розвідки родовищ корисних копалин – вугільної та рудної геології;

·        Гідрогеології та інженерної геології – геомеханіки, екології;

·        Геофізичних методів розвідки – фізики Землі;

·        Нафтогазової інженерії та буріння – технології та техніки розвідки РКК;

·        Загальної та структурної геології – рудна геологія, гемологія;

·        Вищої математики – геомеханіка;

·        Хімії – збагачення корисних копалин.

© 2006-2022 Інформація про сайт