Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ТА ПРОЖИВАННЯ В

СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ НТУ "ДП"

Дані правила затверджено
наказом ректора НТУ
"Дніпровська політехніка"

від 08.10.2018 року № 1659-л

І. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку та проживання в гуртожитках студентського містечка (далі - Правила, студмістечко) встановлюють єдиний внутрішній розпорядок функціонування гуртожитків Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі - університет), визначають права, обов’язки та відповідальність осіб, поселених у гуртожитки (далі - мешканці).

1.2. Правила є нормативним документом локальної дії, у разі необхідності механізми реалізації окремих пунктів регулюються наказами та розпорядженнями ректора університету за поданням директора студентського містечка.

1.3. Основними нормативними документами, що регулюють діяльність гуртожитків студентського містечка є законодавчі акти України, нормативноправові документи Міністерства освіти і науки України, Статут університету, «Положення про студентське містечко Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»», «Положення про гуртожитки студентського містечка Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»», «Положення про поселення та проживання в гуртожитках студентського містечка Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»», «Положення про адміністративно-побутову комісію факультету/інституту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»».
1.4. Знання та чітке дотримання Правил дозволяє повною мірою реалізувати питання подальшого покращення дисципліни, виконання вимог правопорядку, організації дозвілля, вирішення соціально-побутових питань та дотримання моральних норм серед мешканців гуртожитків.

1.5. Ці Правила є обов’язковими для виконання мешканцями, обслуговуючим персоналом гуртожитків незалежно від форми їх взаємовідносин з університетом.

1.6. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішує керівництво університету чи адміністрація студентського містечка в межах наданих їй повноважень відповідно до чинного законодавства України та цих Правил, за необхідністю - спільно з профспілковим комітетом універсиїету та органами студентського самоврядування.

ІІ.Режим роботи гуртожитків

2.1. Користування житловою площею в гуртожитках здійснюється відповідно до СТ.130 Житлового кодексу України.

2.2. Вхід до гуртожитків дозволяється:

2.2.1. Мешканцям гуртожитку за перепустками - цілодобово.
   2.2.2. Адміністрації університету, студентськог'о містечка, гуртожитку у будь-який час, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу.
     2.2.3. Стороннім особам для відвідування мешканців - з 08-00 до 23-00 години за умови;
- відвідувач зобов'язаний пред'явити черговому (сторожу) документ, що засвідчує його особу і зареєструватись у книзі відвідувачів;
- мешканець зобов’язаний особисто зустріти відвідувача на вході гуртожитку та залишити черговому (сторожу) свою перепустку у гуртожиток;
- по закінченні відвідування, мешканець особисто супроводжує гостя до виходу з гуртожитку та отримує свою перепустку, про що черговий (сторож) робить відновідний запис у книзі відвідувачів.

2.3. Відвідування гуртожитку гостями дозволяється за умови, якщо таке відвідування не порушує прав інших мешканців.
2.4. У виняткових випадках, перебування відвідувачів у гуртожитку після 23-00 години здійснюється лише з дозволу адміністрації гуртожитку.
2.5. Відповідальність за своєчасний вихід відвідувачів з гуртожитку і дотримання ними Правил покладається на мешканців, які їх запросили.
2.6. Відповідно до чинного законодавства, з 22-00 до 07-00 години мешканці гуртожитку повинні дотримуватися тиші.
2.7. Відвідування мешканців в гуртожитках сторонніми особами може обмежуватися на деякий час за розпорядженням директора студентського містечка у разі введення карантинних чи інших заходів.

ІІІ. Правила та обов’язки мешканців гуртожитку


3.1. Мешканці гуртожитків мають право:

3.1.1. Брати участь у загальних зборах мешканців гуртожитку з правом вирішального голосу.
3.1.2. Обирати та бути обраним до органів сгудентського самоврядування гуртожитку.
3.1.3. Організовувати культурно-масові, спортивні та інпіі заходи, наукові
студії тощо за погодженням з адміністрацією студентського містечка та відповідного факультету/інституту.
3.1.4. Претендувати на поселення до однієї і тїєї ж кімнати протягом усіх
років навчання, за умови належного  виконання цих Правил.
3.1.5. Подавати пропозиції щодо заселення сусідів по кімнаті.

3.1.6. Звертатися з питаннями і пропозиціями до керівництва університету
та адміністрації студентського містечка щодо організації роботи співробітників гуртожитків, покращення житлово-побутових умов та дозвілля.
3.1.7. Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового і
спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку.
3.1.8. Подавати заявки на виконання ремонту в місцях загального
користування, заміну або ремонт обладнання, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні.

3.2. Мешканці гуртожитків зобов’язані:

3.2.1. Знати вимоги Правил, дотримуватися їх і виконувати вимоги за рішення адміністрації студентського містечка, гуртожитку,органів студентського самоврядування.
3.2.2. Дбайливо користуватися приміщеннями, обладнанням, майном гуртожитку.
3.2.3. Економно використовувати електроенергію, воду,природний газ.
3.2.4. Своєчасно вносити плату за проживання та за додаткові послуги, які мешканці особисто отримують з моменту поселення в гуртожитку.
3.2.3. Перед тим, як залишити кімнату вимкнути побутові електричні прилади, світло, зачинити вікна.
3.2.6. Своєчасно подавати до адміністрації гуртожитку заявки на ремонт електричного,  сантехнічного обладнання та меблів.
3.2.7. Відшкодовувати заподіяні збитки відповідно до діючою законодавства.
3.2.8. Терміново повідомляти адміністрацію гурзожитку про всі надзвичайні події у гуртожитку.
3.2.9. Додержуватися чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування, своєчасно проводити у своїй кімнаті поточний ремонт.
3.2.10. Дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки під час користування електричними і газовими приладами.
3.2.11. 3а рішенням органів студентського самоврядування гуртожитку брати участь у роботах по самообслуговуванню.
3.2.12. Надавати доступ в житлове приміщення для ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, проведення ремонту, усунення пошкоджень санітарно-технічного обладнання, проведения технічних оглядів тощо.
3.2.13. Після закінчення терміну проживання здати кімнату та інвентар в належному стані адміністрації гуртожитку.
3.2.14. На період канікул здати кімнату та ключі від неї адміністрації гуртожитку.

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

3.3.1. Самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу.
3.3.2. Виносити інвентар з кімнати без дозволу адміністрації гургожитку.
3.3.3. Проводити переобладнання і ремонт електроустаткування гуртожитку.
3.3.4. Використовувати електричні пристрої, які не передбачено проектно-розрахунковими нормами (елекроприлади для приготування їжі за обігріву).
3.3.5. Прати білизну, чистити одяг ча взуття, приймати водні процедури у непередбачених для цього місцях.
3.3.6. Вживати алкогольні напої, наркотичні речовини, курити в кімнатах та інших місцях гуртожитку, з’являтися до гуртожитку в стані алкогольного чи наркотичного осп’яніння.
3.3.7. Проносити та зберігати холодну, вогнепальну чи пневматичну зброю.
3.3.8. Нагромаджувати зайві речі у кімнатах, зводити перегородки, надбудови тощо.
3.3.9. Поводити себе в гургожитку галасливо, гучно вмикати аудіо-та відеоапаратуру тощо.
3.3.10. Порушувати тишу з 22-00 до 07-00 години.
3.3.1 1. Залишати в кімнаті сторопніх осіб після 23-00 години, без дозволу адміністрації гуртожитку.
3.3.12. Вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров’ю мешканців/відвідувачів, або можуть призвести до псування майна, інвентарю чи обладнання гуртожитку.
3.3.13. Передавати перепустку або ключі від своєї кімнати іншим особам.
3.3.14. Тримати у гуртожитку тварин.

IV. Участь у самообслуговуванні

4.1.3а рішенням органів студентського самоврядування гурчожиткумешканці беруть участь у роботах по самообслуговуванню в гургожитку.
4.2. До робіт по самообслуговуванню належать роботи, пов'язані з ремонтом, благоустроєм та забезпеченням належного санітарного стану як в гуртожитку, так і на прилеглій території.

V. Заохочення та стягнення

5.1. За активну участь у проведенні робіт по самообслуговуванню  в гуртожитку, у роботі з покращення житлово-побутових умов та культурно-масових, спортивних та інших заходах мешканцю гуртожитку, за рішенням адміністрації гургожитку (студентського містечка) чи органу самоврядування гуртожитку може бути:
 • оголошено подяку;
• подано клопотапня про заохочення відповідному деканату/інституту;
• клопотання ректору університету про преміювання.

5.2 При порушенні Правил мешканці несуть відповідальність і до них можуть бути застосовані, за рішенням органу студентського самоврядування,такі стягнення:
• зауваження;
• попередження,
• клопотання перед відповідним деканатом/інститутом про розірвання угоди на проживання та виселення з гуртожитку;
• клопотання перед відповідним деканатом/інститутом про не поселення до гуртожитку на наступний рік;

5.3. Орган студентського самоврядування гуртожитку може пом’якшити рівень стягнень щодо мешканця гуртожитку, який проявив бажання прийняти більш активну участь у роботах по самообслуговуванню.

5.4. Види стягнень можуть застосовуватися без черговості залежно від рівня порушень мешканцем Правил.

 

© 2006-2022 Інформація про сайт