Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Прізвище, імя та по-батькові

докторант,
аспірант,
здобувач
Кафедра

Науковий

керівник

Глущенко Наталія Олександрівнааспірантгідрогеології та інженерної геологіїпроф. Рудаков Д.В.
Москаленко Софія Андріївна
аспірант геології та розвідки родовищ корисних копалин проф., д.г.н. Савчук В.С.
Бурлакова Ангеліна Олегівнааспірантгеофізичних методів розвідкипроф. Тяпкін О.К
Деменьтьєва Євгенія Вячеславівнааспірантгеології та розвідки родовищ корисних копалинпроф. Рузіна М.В.
Кононов Микита Ігоровичаспірантнафтогазової інженерії та бурінняпроф. Судаков А.К.
Ткаченко Яна Сергіївнааспірантнафтогазової інженерії та буріннядоц. Ігнатов А.О.© 2006-2022 Інформація про сайт