Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ТА ПРОЖИВАННЯ В

СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ НТУ "ДП"

Дані правила розроблено у відповідності до "Типових правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках", затвердженими наказом Міністра освіти України від 13.11.2007 року № 1004.

І.Загальні положення

1.        Єдиним документом, який надає дозвіл проживання в гуртожитках є
ордер, виданий згідно з розпорядженням по університету або факультету

       про заселення особи в гуртожиток.

2.        Особа, що підлягає поселенню в гуртожиток зобов'язана:

-               пройти медичний огляд;

-               сплатити за проживання в гуртожитку;

-               пройти   інструктаж   з   техніки   безпеки       при   експлуатації електроприладів, радіотелеапаратури, газового обладнання;

-               ознайомитись під підпис з правилами внутрішнього розпорядку;

  3.                         Право на вхід до гуртожитку надається тільки мешканцям, згідно з перепустками, підписаними завідуючим гуртожитком.

4.                         Вхід мешканцям до гуртожитку дозволяється з 6-00 до 24-00 години. Особи, які прибули до гуртожитку після 24-00, зобов'язані передати свою перепустку охороні та на наступний день надати пояснювальну записку завідувачу гуртожитком, в якій викласти причини невчасного прибуття до гуртожитку.

5.                         Мешканець гуртожитку зобов'язаний пред'являти черговому (охороні) свою перепустку. Перепустка без фото мешканця, або з закінченним терміном дії вважається не дійсною.

6.       Стороннім особам дозволяється відвідування мешканців гуртожитку з 17-00 до 22-00 години. Відвідувач зобов'язаний пред'явити черговому (охороні)  документ,   що   засвідчує   особу   і   зареєструватись   в   книзі відвідувачів.   Мешканець,   що     приймаює   відвідувача,     зобов'язаний зустріти його при вході.

7.                        Відповідальність за своєчасне залишення гуртожитку відвідувачами покладається на мешканця, який запросив відвідувача.

8.                        Перебування сторонніх осіб та родичів мешканців після 22 години дозволяється тільки, як виняток, з дозволу адміністрації гуртожитку.

9.                        Культурно-масові заходи у гуртожитках здійснюються за планом, розробленим студрадою , гуртожитку і погодженим з адміністрацією гуртожитку та відповідним деканатом. Усі заходи повинні закінчуватись до 22-00 години.

10.                  Після 22-00 і до 7-00 години в гуртожитку повинна підтримуватись тиша.

11.                  Адміністрації гуртожитку надається право тимчасово переселяти мешканців в інші кімнати при виникненні такої необхідності у разі виконання ремонтних робіт.

12.                  По закінченню терміну проживання або при відчисленні з університету мешканець зобов'язаний здати інвентар і звільнити гуртожиток протягом 3-х днів.

II. Обов'язки і права мешканця гуртожитку

1. Мешканці гуртожитку зобов'язані:

1.        Знати і суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, безумовно виконувати вимоги та рішення адміністрації і студентської ради;

2.        Дбайливо ставитись до державної власності - приміщень, обладнання, майна гуртожитку;

3.        Економно витрачати електроенергію, воду та газ;

4.        Своєчасно вносити плату за користування гуртожитком і за всі додаткові послуги, якими вони особисто користуються;

5.        При залишенні кімнати вимкнути з електричних розеток побутові прилади, радіотелевізійну апаратуру, світло, зачинити вікна і здати ключі від кімнати черговому вахтеру;

6.        Своєчасно подавати до адміністрації гуртожитку заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання, меблів;

 

7.        Відшкодовувати заподіяні збитки відповідно до діючого законодавства;

8.        Про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати адміністрацію і студраду;

9.        Підтримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях загального користування, брати участь у всіх інших роботах, пов'язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі кімнати і утримувати їх у належному санітарному стані, своєчасно проводити у кімнаті поточний ремонт;

10.Дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати додаткові електроспоживаючі прилади;

11.Приймати участь в роботах по самообслуговуванню;

12.Після закінчення терміну проживання здати кімнату та інвентар в належному стані адміністрації гуртожитку;

13.На період канікул здати кімнату та ключі від неї адміністрації гуртожитку:

14. Приймати участь у чергуванні по гуртожитку (поверху) 1-2 рази на місяць;

2.   Мешканці гуртожитку мають право:                    .

1. Приймати участь в загальних зборах мешканців гуртожитку. з правом вирішального голосу.

2.        Обирати і бути обранним в органи самоврядування гуртожитку.

 

3.         За умови належного виконання правил проживання, та активної участі в громадській роботі проживати протягом всього терміну навчання в одній і тій же кімнаті.

4.         Надавати пропозиції щодо заселення сусідів по кімнаті.

5.         Звертатись зі скаргами, зауваженнями, побажаннями до адміністрації гуртожитку, студмістечка, керівництва університету, студради.

6.         Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового і спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку.

7.         Вимагати своєчасного ремонту в місцях загального користування, зміни або ремонту обладнання гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні.

8.         Брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу тощо.

9.   По завершенню навчального року та терміну проживання подати заяву на
подальше проживання в гуртожитку у відповідний деканат.

3.  Мешканцям гуртожитку забороняється:

1.        Курити, приносити та розпивати спиртні напої, знаходитися в гуртожитку в нетверезому або в стані наркотичного сп'яніння;

2.        Використувувати електронагрівальні прилади, як для виготовлення їжі, так і для обігріву приміщення;

3.        Переробляти та переносити меблі та інвентар з однієї кімнати до іншої без дозволу адміністраціїї гуртожитку;

4.        Самостійно виконувати ремонти в електричних мережах;

5.    Прати та сушити білизну, чистити взуття в кімнатах;

6.         Зберігати в кімнаті продукти, шо швидко псуються;

7.         Відпочивати на ліжку в верхньому одязі та зберігати речі під матрацем;    .

8.         Захламляти житлові приміщення, робити перегородки, надбудови тощо;

9. Поводити себе в гуртожитку галасливо, включати аудіовідеоаппаратуру на

велику гучність, порушувати тишу з 22-00 до 07-00; 10.Залишати в кімнаті немитий посуд та залишки їжі; 11 .Викидати у вікна або коридор сміття та відходи; 12.Самостійно переселятися з однієї кімнати в іншу; 13.Залишати в кімнаті стороніх осіб після 22-00; 14.Тримати у гуртожитку домашніх тварин;

III. Участь у самообслуговуванні

1.        Мешканець гуртожитку зобов'язаний приймати участь у господарських
роботах по самообслуговуванню в гуртожитку.

3. До господарських робіт відносяться роботи, пов'язані з ремонтом, благоустрієм та забезпеченням належного санітарного стану, як в гуртожитку, так і на прилеглій території.

2.        Кількість годин участі в роботах по самообслуговуванню встановлюється
рішенням студради гуртожитку на навчальний рік, є обов'язковим для
виконання кожним студентом і не може перевищувати 40 годин на навчальний
рік.

3.         Студенти 5 курсу звільняються від господарських робіт.

4.         Облік відпрацьованих господарських годин ведеться в спеціальному журналі та в індивідуальних листах обліку господарських робот. Відповідальність за достовірний облік покладається на голів студрад;

5.         Студрада вручає кожному студенту при поселенні у гуртожиток лист обліку відпрацювання господарських годин, який зберігається студентом до початку нового навчального року.

6.         Для студентів II-V курсів лист обліку відпрацюваннях годин за минулий навчальний рік є необхідним документом для поселення в гуртожиток на новий навчальний рік.

7.         У випадках, коли студент не має можливості відпрацювати встановлену кількість годин, він звертається з письмовою заявою на ім'я голови Адміністративно-побутової комісії відповідного факультету, яка розглядається на черговому засіданні комісії, де приймається відповідне рішення.

8.         Компенсація невідпрацьованих годин грошовими внесками - забороняється.

9.         Чергування по гуртожитку (поверху) є обов'язком кожного мешканця, облік чергувань ведеться студрадою. Чергування не є участю в господарських роботах по самообслуговуванню.

IV. Заохочення та стягнення 1. За активну участь в громадській роботі, самообслуговуванні та зразкове дотримання правил проживання мешканці можуть бути заохочені:

-   оголошена подяка студради та дирекції студмістечка; 

-       оголошена подяка ректора університету;

-       нагородження премією за наказом ректора;

-       інші заохочення;

2. При     порушенні     правил     проживання     мешканці     несуть     несуть відповідальність і до них можуть бути застосовані стягнення:

-    за рішенням студради:

1.  Попередження або зауваження

2.         Догана; 

3.         Залучення до додаткових господарчих робіт;

- за рішенням адміністративно-побутової комісії

1.    Попередження;

2.    Розірвання угоди на проживання та висилення з гуртожитку;

3.    Втрата права на поселення в наступному навчальному році; за рішенням ректора:

 

1.        Догана;

2.        Відрахування з університету.

 

© 2006-2021 Інформація про сайт