Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Підготовка науково-педагогічних кадрів

За минулий навчальний рік на геологорозвідувальному факультеті захищено:

5 кандидатських та 1 докторська дисертації (Терешкова О.А., Іванов О.С., Шашенко Д.О., Полулях О.В., Вунда Тінта Мануел, Довбнич М.М.)

5 викладачів отримали звання доцента (Загриценко А.М., Інкін О.В., Бабец Д.В., Жильцова І.В., Пащенко О.А.)

1  – звання професора (Рузіна М.В.)

Прізвище, імя та по-батькові

докторант,
аспірант,
здобувач
Кафедра

Науковий

керівник

Тема наукової роботи
Віктосенко Ірина Андріївнааспірантгеофізичних методів розвідки

проф., д.г.н.

Довбнич М.М.
Грищенко Олена Володимирівназдобувачгеоінформаційних систем

проф., д.т.н.

Коротенко Г.М.
Деревягіна Наталія Іванівнааспірантгідрогеології та інженерної геології
Думенко Сергій Сергійовичаспірантгеології та розвідки родовищ корисних копалин

проф., д.г.н.

Приходченко В.Ф.
Змієвська Крістіна Олегівнааспірантзагальної та структурної геології
Іванов Денис Валерійовичздобувачгеоінформаційних систем

проф., д.т.н.

Бусигін Б.С.
Інкін Олександр Вікторовичдокторантгідрогеології та інженерної геології
Коробко Ольга Валеріївназдобувачгеоінформаційних систем

доц., к.г.н.

Нікулін С.Л.
Любченко Марина Анатоліївназдобувачгеоінформаційних систем

проф., д.т.н.

Бусигін Б.С.
Матюшкіна Оксана Петрівнааспірантгеології та розвідки родовищ корисних копалин

проф., д.г.н.

Рузіна М.В.
Нікулін Сергій Леонідовичдокторантгеоінформаційних систем

проф., д.т.н.

Бусигін Б.С.
Поліщук Павел Васілійовичаспіранттехніки розвідки родовищ корисних копалин

проф., д.т.н.

Давіденко О.М.
Приходченко Дмитро Васильовичаспірантмінералогії та петрографії

доц., к.г.-м.н.

Ішков В.В.
Солом‘яний Віталій Анатолійовичаспірантгеології та розвідки родовищ корисних копалин

проф., д.г.н.

Рузіна М.В.
Судаков Андрій Костянтиновичдокторанттехніки розвідки родовищ корисних копалин

проф., д.т.н.

Кожевников А.О.
Яцина Дмитро Валерійовичаспірантгеології та розвідки родовищ корисних копалин

проф., д.г.н.

Рузіна М.В.© 2006-2021 Інформація про сайт