Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Факультет здійснює підготовку бакалаврів за 5 спеціальностями:

015 Професійна освіта (ОПП «Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин», неакредитована програма)
103 Науки про Землю (ОПП «Геологія», акредитовано до 1.07.2022 року);
161 Хімічні технології та інженерія, (неакредитована програма);
184 Гірництво (ОПП «Буріння свердловин», акредитовано до 1.07.2022 року);
185 Нафтогазова інженерія та технології (акредитовано до 1.07.2026 року).

          та магістрів за 3 спеціальностями:

103 Науки про Землю (ОПП «Геологія», «Гідрогеологія», «Геофізика» акредитовано до 1.07.2022 року);
184 Гірництво (ОПП «Буріння свердловин» акредитовано до 1.07.2023 року);
185 Нафтогазова інженерія та технології (акредитовано до 1.07.2024 року).

© 2006-2021 Інформація про сайт