НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Абітурієнтам / Що потрібно для вступу

Прийом документів на денну форму навчання триватиме з 1 до 31 липня 2013 р. Вступники, що бажають складати іспити в ДВНЗ «НГУ» і мають на це право, повинні надати документи до 20 липня 2013 р. Іспити складаються з 21 до 31 липня.

Вступникам, що отримали повну середню освіту, до приймальної комісії необхідно надати наступні документи:

·         заяву на вступ на ім’я ректора;

·         документ державного зразка про повну середню освіту та додаток до нього (оригінал або копію за наявності оригіналу);

·         сертифікати зовнішнього оцінювання знань за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 або 2013 роки (оригінал або копію за наявності оригіналу) з наступних дисциплін:

на напрями підготовки 6.040103 «Геологія» (спеціальності "ГЕОЛОГІЯ", "ГІДРОГЕОЛОГІЯ", "ГЕОФІЗИКА") та 6.050301 «Гірництво» (спеціальність "БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН"):

  • Українська мова та література;
  • Математика (профільний);
  • Фізика або географія (за вибором вступника).

на напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» (спеціальність "КОМП'ЮТЕРНИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ"):

  • Українська мова та література;
  • Математика (профільний);
  • Фізика або іноземна мова (за вибором вступника).

на напрям підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» (спеціальність "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"):

  • Українська мова та література;
  • Географія (профільний);
  • Математика або історія України (за вибором вступника).

Мінімальна кількість балів в сертифікаті, з якою вступник може брати участь у конкурсі – 124 бали, для профільного предмету – 140 балів. Якщо з профільного предмету вступник отримав 170 балів та більше, він може брати участь у конкурсі при кількості балів з одного з двох інших предметів, меншій ніж 124.

·      медичну довідку за формою 086-О (оригінал або копію, завірену у медичному закладі);

·      6 фотокарток розміром 3х4 см;

·      ксерокопію першої сторінки паспорту;

·      ксерокопію довідки про привласнення ідентифікаційного номеру;

·      вступникам чоловічої статі мати при собі приписне свідоцтво або військовий квіток;

·      документи, що надають право на пільговий вступ (за необхідності).

Рейтинг вступника буде складатися з 4 складових у 200-бальній шкалі: середній бал додатку до атестату та 3 оцінок з сертифікату ЗНО. Додатково вступник може отримати бали, якщо пройде курс довузівської підготовки (до 20 балів), а також за винагороди у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах (до 50 балів).

Вступникам, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» до приймальної комісії необхідно надати наступні документи:

·         заяву на вступ на ім’я ректора;

·         документ державного зразка про повну середню освіту та додаток до нього (оригінал або копію за наявності оригіналу);

·      документ державного зразка про отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та додаток до нього (оригінал або копію за наявності оригіналу);

·      медичну довідку за формою 086-О (оригінал або копію, завірену у медичному закладі);

·      6 фотокарток розміром 3х4 см;

·      ксерокопію першої сторінки паспорту;

·      ксерокопію довідки про привласнення ідентифікаційного номеру;

·      вступникам чоловічої статі мати при собі приписне свідоцтво або військовий квіток;

·      документи, що надають право на пільговий вступ (за необхідності).

Рейтинг вступника буде складатися з 4 складових у 200-бальній шкалі: середній бал додатку до атестату, середній бал додатку до диплому молодшого спеціаліста,оцінка з іспиту з української мови за професійним спрямуванням, оцінка з фахового іспиту.

1 серпня 2013 р. оприлюднюються списки рекомендованих до вступу до ДВНЗ «НГУ» та рейтингові списки вступників. Рекомендовані мають надати оригінали документів про повну середню освіту та сертифікатів ЗНО (для випускників шкіл) або диплому молодшого спеціаліста до 4 серпня. Вступники, що були рекомендовані 1 серпня та не надали оригіналів документів до 4 серпня, позбуваються права на вступ на навчання за рахунок держбюджету.

5 серпня 2013 р. оприлюднюються списки рекомендованих у другу хвилю. Рекомендовані мають надати оригінали документів до 7 серпня.

8 серпня 2013 р. оприлюднюються списки рекомендованих в третю хвилю. Рекомендовані та інші вступники, які обрали для вступу спеціальності ДВНЗ «НГУ», мають надати до приймальної комісії оригінали документів до 10 серпня.

11 серпня оприлюднюється наказ на зарахування до ДВНЗ «НГУ» на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Вступники, що бажають вчитися за кошти фізичних та юридичних осіб, повинні надати оригінали документів до 25 серпня 2013 р.

 

Починаючи з 2 липня, приймальна комісія працює без вихідних з 9 до 17 години, перерва з 12 до 13 години. В неділю з 9 до 12 години.

© 2006-2019 Інформація про сайт